TRAININGEN & WORKSHOPS

Er worden 2 soorten trainingen en workshops aangeboden;

  • Basistraining
  • Training voor gevorderden

Basistraining

De Basistraining van The Local Finance Consultant is hét fundament voor nieuwe en bestaande raadsleden om gemeentefinanciën onder de knie te krijgen. Deze interactieve training begint met een korte inleiding in de kernbegrippen in de financiële wereld en zoomt vervolgens in op de praktijk van gemeentefinanciën.

Tijdens de training wordt theorie afgewisseld met veel praktijkvoorbeelden en korte casussen. Uiteraard is er veel ruimte voor vragen en discussie!

AAN DE ORDE KOMEN ONDER ANDERE:

GESCHIEDENIS

• Een korte geschiedenis van geld en financiën.

BASISBEGRIPPEN

• Uitleg van een aantal belangrijke basisbegrippen

PLANNING

• De planning- en controlcyclus, inclusief de Programmabegroting en Programmarekening

BOEKHOUDREGELS

• Inleiding in boekhoudregels en waarom dit voor gemeenten van belang is

BELASTINGEN

• Gemeentelijke belastingen

INKOMSTENBRONNEN

• Verschillende inkomstenbronnen van gemeenten

EXPLOITATIEREKENINGEN

• Het lezen van een balans en exploitatierekening

KOSTEN

• Verschillende soorten kosten van gemeenten

PRAKTIJKTIPS

• 5 gouden praktijktips om als raadslid financieel uit te blinken

TARIEF

Prijs op aanvraag

Training voor gevorderden

Sommige raadsleden hebben al wat meer financiële bagage en zijn op zoek zijn naar verdieping op een aantal specifieke onderwerpen. Voor deze raadsleden (en uiteraard voor de lokale politici die meteen de finesses van gemeentefinanciën willen beheersen) is de Training voor Gevorderden bij uitstek geschikt.

Een extra voordeel van deze training is dat van tevoren ook een specifiek onderwerp naar keuze ingediend kan worden dat tijdens de training verder wordt uitgediept! Uiteraard is ook deze training een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en uitdagende casussen.

AAN DE ORDE KOMEN ONDER ANDERE:

Reserves

• Reserves en voorzieningen

Weerstandsvermogen

• Weerstandsvermogen

partijen

• Verbonden partijen

Grondexploitaties

• Grondexploitaties

kosten

• Overheadkosten en toerekening van kosten

controle

• Accountantscontrole en de gemeenteraad

Keuze

• Keuze-onderwerp

TOP